top of page

Ultradźwiękowy pomiar odległości

Czy zastanawialiście się Państwo w jaki sposób możemy wykrywać zagrożenie występowania błyskawicznej powodzi? Czy może spotkali się Państwo z problemem pomiaru poziomu wypełnienia silosów, wagonów, kubłów na śmieci i wpływu tych pomiarów na gospodarkę magazynową, logistykę czy gospodarkę odpadami? Czy można zmierzyć zajętość miejsca parkingowego?

 

Zapraszamy na szkolenie video z obsługi sensora oraz konfiguracji EM310-UDL produkcji Milesight, pracującego w sieci LoRaWAN, służącego do ultradźwiękowego pomiaru odległości w systemach ostrzegania przed powodzią, w zarządzaniu miejscami parkingowymi i w kontroli wypełnienia silosów, wagonów czy kubłów na śmieci.

Szkolenie video w jakości HD trwające 16 minut odpowie Państwu na pytania:

  • Jakie parametry techniczne ma sensor EM310-UDL?

  • Jakie są uwarunkowania montażowe w celu zapewnienia poprawnej pracy?

  • Jak działa oprogramowanie wspierające konfigurację sensora bazujące na technologii NFC?

  • Jak sparametryzować sensor i go uruchomić?

  • Jakich czynności należy dokonać, aby zarejestrować EM310-UDL w serwerze LoRaWAN?

  • Jak odkodować informacje przekazywane do sieci LoRaWAN w ramce payloud wysyłanej z urządzenia?

  • Jak można skonfigurować serwer aplikacyjny – na przykładzie Node-Red – aby automatycznie dekodować informacje z ramki w aplikacji?

  • Jak w praktyce zachowuje się ultradźwiękowy sensor EM310-UDL przy pomiarze odległości lustra wody?

  • Do jakich celów producent sensora, firma Milesight, zaleca stosowanie EM310-UDL?

  • A nawet w jakim opakowaniu zostanie do Państwa dostarczony fabrycznie nowy sensor!

 

 

Pełną wersję szkolenia oraz opis urządzenia znajdą Państwo pod linkiem>>

bottom of page