top of page

Piekary Śląskie w zasięgu LoRaWAN

W Piekarach Śląskich została uruchomiona inteligentna platforma IoT (Internet of Things) do zdalnego odczytu stanu wodomierzy, w której transmisja danych oparta jest na technologii LoRaWAN. Swoim zasięgiem bezprzewodowa sieć LoRaWAN objęła całe miasto. Projekt zrealizowała firma AIUT, lider w Polsce spośród dostawców i integratorów systemów Industry 4.0, w tym rozwiązań Smart Metering.

 

Bezpośrednim użytkownikiem zrealizowanego projektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich, które w rezultacie pozyskało jedną z najnowocześniejszych platform do zarządzania siecią wodociągową w Polsce. W ramach projektu na wszystkich wodomierzach należących do MPWiK zamontowano ok 6,5 tys elektronicznych rejestratorów, umożliwiając zdalny odczyt wskazań z dokładnością do dnia i godziny praz transmisję danych z wykorzystaniem sieci LoRaWAN. Zastosowanie autonomicznych elektronicznych rejestratorów pozwala MPWiK w Piekarach Śląskich zachować pełną swobodę w przyszłym wyborze dostawców liczników wody. Technologia LoRaWAN została wybrana ze względu na bardzo mały pobów energii dla potrzeb transmisji danych, co pozwala na wieloletnią pracę rejestratorów bez wymiany baterii. Należy podkreślić bardzo dobrą propagację sygnału z modulacją LoRa, dzięki czemu zdalny odczyt możliwy jest także z liczników umieszczonych w studzienkach czy piwnicach. Sieć LoRaWAN zapewnia daleki zasięg oraz bezpieczeństwo przesyłanych danych.

Dla potrzeb systemu na terenie miasta rozmieszczono kilkanaście urządzeń Gateway LoRa firmy Kerlink. Urządzenia umieszczono na elewacjach zewnętrznych budynków użyteczności publicznej. Ze względu na niewielkie gabaryty oraz moc bram LoRaWAN instalacja urządzeń nie wymagała prac ograniczonych reżimem przepisów budowlanych.

 

Sieć LoRaWAN opiera się na otwartym paśmie co pozwala na transmisję danych bez konieczności ponoszenia opłat abonamentowych.

Dzięki zrealizowanemu projektowi zdalnego odczytu liczników, miasto Piekary Śląskie zostały pokryte w całości siecią LoRaWAN, wydzieloną i bezprzewodową siecią, którą można w przyszłości wykorzystać dla dalszych potrzeb miasta. W oparciu o posiadaną już infrastrukturę LoRaWAN Piekary Śląskie mają otwartą drogę rozwoju w kierunku Smart City. W przyszłości sieć może być wykorzystywana do inteligentnego sterowania oprawami oświetlenia ulicznego, zarządzania miejscami parkingowymi, transmisji danych o jakości powietrza etc.

Więcej informacji o zrealizowanym projekcie i potencjale LoRaWAN można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z firmą AIUT>> lub kontaktując się bezpośrednio z Panem Andrzejem Madej pod adresem e-mail: andrzej.madej@aiut.com

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bram LoRaWAN firmy Kerlink>>

Piekary_Śląskie_na_LoRaWAN.jpg
bottom of page