top of page

Szerokie zastosowanie LoRaWAN
w Smart Villages w Szwecji

Dotychczas prezentowaliśmy case study z LoRaWAN w Smart Building, Smart City, Smart Metering czy Smart Agriculture. Należy jednak pamiętać, że świat to nie tylko miasta, ale również wsie. I poniżej prezentujemy o wsi, Inteligentnej Wsi (Smart Villages). 

 

Veberod to wieś w Szwecji w niedalekim sąsiedztwie Lund oraz Malmo. Właśnie te miasta powołały do życia projekt SOM (Smarta Offentliga Miljoer), który ma na celu uczynienie miast i wsi inteligentniejszymi. Przykłady wykorzystania LoRaWAN są bardzo zróżnicowane, począwszy od monitoringu zużycia mediów, poprzez usprawnienia kontroli ruchu czy wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi. W ramach opisywanego projektu SOM katalog zastosowań sieci LoRaWAN stał się jeszcze bogatszy.

 

Wieś Veberod została zmapowana z powietrza za pomocą drona, co pozwoliło na utworzenie cyfrowego modelu 3D wsi zapisanego w chmurze gromadzącego i prezentującego dane z wszystkich czujników IoT. W Veberod powstało ,,laboratorium IoT” odpowiedzialne za nadzór nad gromadzonymi w czasie rzeczywistym danymi. Dzięki temu gmina ma możliwość analizowania i reagowania w czasie rzeczywistym na wykrywane i zgłaszane przez mieszkańców problemy, np. niedziałające oświetlenie uliczne. Zapewniono również możliwość sprawdzenia przez mieszkańców, czy napotkana niedogodność została już usunięta.  

 

Veberod to miejsce z piękną przyrodą, świeżym powietrzem, a liczne trasy rekreacyjne sprzyjają długim, letnim wędrówkom. Końcem takiej wędrówki często jest grill lub ognisko. Na stanowiskach do grillowania zostały umieszczone czujniki Sensative MS+Comfort odpowiedzialne za monitorowanie wilgotności i temperatury. Gdy czujniki wykryją nagłą zmianę temperatury, to znaczy, że rozpalono ogień i miejsce jest zajęte. Za pomocą LoRaWAN dane z czujników są przekazywane do chmury, gdzie można sprawdzić obłożenie zajętości miejsc.

Wykorzystane czujniki Sensative MS+Comfort mogą mieć jeszcze jedno zastosowanie. W dobie szalejących pożarów czujniki te mogą być również wykorzystywane do monitoringu czy w danym miejscu nie szerzy się ogień.

 

Transmisja LoRaWAN może być również wykorzystana w procesie kontroli napełniania wodą koryt dla zwierząt hodowlanych. W miejscach wodopoju dla zwierząt woda do koryt jest pompowana automatycznie, a zainstalowane czujniki mierzą jej poziom. Gdy czujniki wykryją niski poziom wody, generowany jest alarm przekazywany za pomocą sieci LoRaWAN i osoba odpowiedzialna wysyłana jest na miejsce celem kontroli i ewentualnego usunięcia awarii.

 

Można sobie wyobrazić działający na podobnej zasadzie system wczesnego ostrzegania o wystąpieniu tak zwanej błyskawicznej powodzi. Można wyobrazić sobie prosty mechanizm wykorzystania czujników wykrywających wyciek jak Adeunis Water Leak Cable i Adeunis Water Leak Spot umieszczonych w pobliżu cieku wodnego informujących lokalne służby o wystąpieniu wody z koryta. 

Czujniki Sensative Strips MS+Guard zostały umieszczone także w bramkach ogrodzenia szkolnego i stanowią źródło informacji o zamknięciu lub otwarciu tych bram, co wykorzystywane jest w kontroli bezpieczeństwa budynku szkolnego. Lokalna społeczność skupiona wokół opisywanego projektu w szczególności młodzi ludzie, którzy chcą wziąć udział w rozwoju systemu mają możliwość zaprezentowania swoich pomysłów. Dotychczasowe inicjatywy obejmowały pomiar pokrycia siecią LoRaWAN terenu gminy, pomiaru poziomu hałasu na terenie gminy i zajętości pomieszczeń w szkole.

Ze strony JM elektronik życzymy polskim gminom realizacji projektów Smart Villages wykorzystujących technologię transmisji danych LoRaWAN, której zaletą jest niski koszt wdrożenia oraz wysoka skalowalność systemu.

 

Atrakcyjne ceny gateway LoRa umożliwiają budowę sieci LoRaWAN bez konieczności angażowania operatora telekomunikacyjnego. 

 

Zapoznaj się ze stacjami bazowymi Kerlink znajdującymi się w ofercie JM elektronik>> 

Zapoznaj się z ofertą czujników Adeunis dostępnych w JM elektronik>>

Artykuł inspirowany: Smart Villages (Smarta Byar) - A Sensative Customer Case - Sensative

 

LoRaWAN w Smart Villages.jpg
bottom of page