top of page

Kerlink Wanesy Wave

Wanesy Wave - rozwiązanie do lokalizacji i śledzenia

WanesyWave 1.png

Technologie śledzenia i lokalizacji są masowo wykorzystywane zarówno w działaniach marketingowych, sprzedażowych jak i w rozwiązaniach dotyczących transportu czy bezpieczeństwa. Bardzo popularna technologia GPS ma swoje ograniczenia uniemożliwiające jej zastosowanie we wszystkich rozwiązaniach dotyczących lokalizacji i śledzenia. 

Sygnał GPS bywa zakłócany a układy GPS są energochłonne, przez co ich działanie poza siecią zasilania jest ograniczone w czasie. Nie wszędzie zapewniony jest dostęp do zasilania sieciowego, paneli fotowoltaicznych czy pojazdowej instalacji elektrycznej.

 

Firma Kerlink wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów wprowadziła do oferty nowe rozwiązanie wykorzystujące LoRaWAN, wspierające lokalizację i śledzenie w oparciu o technologie Bluetooth i WiFi.

 

Kerlink Wanesy Wave wykorzystuje WiFi lub Bluetooth Low Energy (BLE) do wykrywania i lokalizowania urządzeń: np. beaconów bluetooth czy smartfonów z aktywną siecią WiFi.

Po wykryciu w bezpośredniej bliskości beacona, Wanesy Wave przesyła dane z beacona za pomocą sieci LoRaWAN. Następnie brama przesyła dane do serwera aplikacji.

Gromadzone w Wanesy Wave dane mogą być transmitowane bez zwłoki lub w paczkach w określonym interwale czasu, co pozwoliło uzyskać energooszczędność umożliwiającą zasilanie Wanesy Wave z baterii.

Doskonała propagacja LoRa pozwala na rozmieszczenie Wanesy Wave w dowolnej lokalizacji. Sieć LoRaWAN zapewnia pełne pokrycie nawet w niekorzystnych warunkach zakłóceń elektromagnetycznych czy konstrukcji żelbetowych.

Kerlink zaprezentował przykładowe wdrożenie Wanesy Wave z wykorzystaniem beaconów Bluetooth w które wyposażone były karty identyfikacyjne pracowników placówek badawczych i medycznych zagrożonych skażeniem biologicznym. Pracownicy przemieszczając się pomiędzy pomieszczeniami budynku z identyfikatorem wyposażonym w beacon Bluetooth byli ,,namierzani" przez Wanesy Wave umieszczone w węzłach komunikacyjnych i na korytarzach, przez co w sytuacji wystąpienia potencjalnego skażenia można było odtworzyć ruch wszystkich pracowników i ocenić, czy mogli ulec zarażeniu lub czy nastąpiło skażenie pomieszczeń.

Systemy lokalizacyjne działające na podobnej zasadzie pozwalają monitorować intensywność ruchu wózków widłowych, robotów samojezdnych, narzędzi specjalistycznych i wysoko cennego wyposażenia wewnątrz hal produkcyjnych.

W przypadku wykorzystania technologii Bluetooth i WiFi ze smartfonów można identyfikować trasy przemieszczania się Klientów, czas spędzany przez nich w strefach, częstotliwość odwiedzin.

Przedstawicieli firm zainteresowanych wdrożeniem Kerlink Wanesy Wave prosimy o kontakt pod adresem e-mail: wireless@jm.pl

Pobierz PDF>>

Kerlink_Wanesy_Wave_schemat_działania_1
bottom of page