top of page

System zdalnego odczytu wodomierzy we Wrocławiu w oparciu o LoRaWAN

Wrocław należy do awangardy Smart City dzięki obecności w mieście zasięgu LoRaWAN.

 

Miasto już w 2018 roku podpisało z jednym z operatorów telekomunikacyjnych list intencyjny, którego przedmiotem było objęcie miasta zasięgiem sieci LoRaWAN. W jego następstwie w mieście zamontowano 52 sensory, które umożliwiają w łatwy sposób naprowadzić autobus turystyczny na najbliższe wolne miejsce parkingowe. Więcej o tym pisaliśmy pod linkiem>>

 

Najnowszy projekt wykorzystujący technologię LoRaWAN został wdrożony przez firmę Emitel znaną dotychczas transmisji przez naziemną infrastrukturę sygnału radiowo-telewizyjnego, we współpracy z firmą Aiut, specjalizującą się w rozwiązaniach z dziedziny automatyki przemysłowej i Smart Meteringu.

 

Dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu firmy Emitel i Aiut stworzyły system zdalnego odczytywania parametrów z wodomierzy. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest rozliczanie odbiorców z rzeczywistego zużycia w cyklu miesięcznym, ograniczono straty wody.

Projekt docelowo objął ponad 70 tys. liczników wody na których zainstalowano specjalne urządzenia dostarczone przez AIUT, które umożliwiają bezprzewodową komunikację w sieci LoRaWAN. Na rozszerzoną łączność MPWiK może liczyć również z urządzeniami zlokalizowanymi w trudno dostępnych miejscach (np. studnie czy piwnice).

Gratulujemy miastu Wrocław nowych projektów oraz pomysłów w wykorzystaniu technologii LoRaWAN, dzięki którym jakość życia mieszkańców miasta poprawia się.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia Portalu zakupowego B2B firmy JM elektronik, gdzie znajdą Państwo bramki dostępowe firmy Kerlink>> oraz czujniki firmy Adeunis>>, które służą między innymi do pomiaru temperatury oraz poziomu cieczy. 

Źródła:

Innowacja. MPWiK Wrocław wdroży system zdalnego odczytu wodomierzy • www.tuwroclaw.com

Wrocław będzie miał innowacyjny system zdalnego odczytywania wodomierzy (portalsamorzadowy.pl)

Emitel wykorzysta LoRaWAN w systemie odczytu wodomierzy dla MPWiK we Wrocławiu - TELKO.in

mpwik wrocław 1.jpg
bottom of page