top of page

Śmiałe wykorzystanie LoRaWAN w Szwecji przy zbiórce odpadów

Technologia LoRaWAN może być wykorzystana w różnych aplikacjach. Pisaliśmy już o jej wykorzystaniu w oprawach oświetleniowych, w wodomierzach czy Smart Building. W szwedzkim Helsingborgu dzięki LoRaWAN, tworzona jest przyszłość zbiórki odpadów - zbiórka na żądanie!

W Helsingborgu zidentyfikowano problem dotyczący zbiórki odpadów. Samochody jeździły w ustalone dni po regionie i zbierały odpady wystawione przez mieszkańców. Jednak często się zdarzało, że pojemniki nie były w całości zapełnione. To zrodziło pytanie o sens zbierania odpadów w przypadku niepełnych pojemników.

Dlatego nawiązano współpracę z firmą, która stworzyła urządzenie Swirp. Pomysł zbierania odpadów na żądanie w oparciu o nowoczesny system sygnalizacyjny jest bardzo prosty - gospodarstwa domowe same zgłaszającheć opróżnienia pojemnika wtedy, gdy będzie on pełny. Każdy pojemnik został wyposażony w urządzenie Swirp. Gdy pojemnik jest zapełniony, mieszkaniec go włącza, a sygnał z czujnika odbierany jest w centrali firmy, która uwzględnia opróżnienie pojemnika w najbliższym możliwym czasie. Pracownik zakładu odbierającego odpady po jego opróżnieniu, wyłącza czujnik znajdujący się na pojemniku. Swirp posiada wbudowany akcelerometr, więc jeśli nawet kierowca zapomni wyłączyć urządzenie, to system wykryje wykonanie zadania. Swirp komunikuje się z siecią LoRaWAN raz dziennie wysyłając informacje o stanie baterii. W sytuacji gdy użytkownik wybrał opcję opróżnienia pojemnika, Swirp komunikuje sięco godzinę aż do momentu uzyskania potwierdzenia, że pojemnik został zaplanowany do opróżnienia.

W jaki sposób pobierane są opłaty? Płaci się za ilość opróżnień. Zauważono, że po wyposażeniu pojemników w urządzenia LoRaWAN liczba opróżnień spadła niemal o połowę.

Do tego przedsięwzięcia wykorzystano technologię LoRaWAN ze względu na kilka czynników. Do kluczowych należy zaliczyć niskie zapotrzebowanie na energię pozwalające na pracę na jednej baterii przez wiele lat, daleki zasięg wynikający z bardzo dobrej propagacji modulacji LoRa oraz odporność na zakłócenia w terenie zabudowanym.

Ze strony JM elektronik pragniemy podkreślić atrakcyjne ceny gateway LoRa umożliwiające budowę sieci LoRaWAN po niskich kosztach, także bez konieczności angażowania operatora telekomunikacyjnego.

Zapoznaj się ze stacjami bazowymi Kerlink znajdującymi się w ofercie JM elektronik>>

bottom of page