top of page

Przemyśl i Bordeaux w zasięgu LoRaWAN

Technologia LoRaWAN znajduje coraz szersze zastosowanie. We francuskim mieście Bordeaux rozwiązanie smart city zbudowane m.in. przez firmę Kerlink, zostało nagrodzone w 2019 roku przez czasopismo Solutions Numeriques za najciekawszy projekt Smart City. 

 

Instalacja LoRaWAN w Bordeaux połączyła dane spływające z 500 czujników obejmujących lampy uliczne, kontenery do recyclingu, kontenery na śmieci, stacje ładowania pojazdów i budynki publiczne. 

Więcej informacji o projekcie LoRaWAN realizowanym w Bordeaux>>

 

Także w Polsce mamy coraz liczniejsze przykłady wykorzystania LoRaWAN w transmisji danych w aplikacjach smart city. 

 

W Przemyślu technologia LoRaWAN jest wykorzystywana do monitoringu stanu rzek San i Wiar, w związku z częstymi podtopieniami i wylewami tych rzek. W Przemyślu zainstalowano 7 czujników w 7 punktach miasta. Zaletą LoRaWAN jest niski koszt wdrożenia oraz wysoka skalowalność systemu. Integracja systemów mierzących stan rzek z prognozami hydrologicznymi i atmosferycznymi pozwala na wcześniejsze i dokładniejsze przygotowanie ostrzeżeń i alarmów powodziowych dla mieszkańców, przez co technologia LoRa pomaga zmienić klasyczne podejście “ochrony przed powodzią” na nowoczesne “zarządzanie ryzykiem powodziowym”. 

 

Włodarze miasta planują rozszerzenie systemu o kontrolę jakości wody i zanieczyszczeń w monitorowanych rzekach. 

Więcej o projekcie realizowanym w Przemyślu>>

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bram LoRaWAN firmy Kerlink>>

LoRaWAN_w_Przemyślu_850.jpg
bottom of page