top of page

Kerlink będzie wspierać wdrażanie sieci LoRaWAN w Japonii

Kerlink powołał do życia spółkę zależną Kerlink Japan KK której zadaniem jest wsparcie rozwoju rozwiązań Smart City i IoT z wykorzystaniem technologii LoRaWAN. Japonia jest rynkiem wysokiego nasycenia nowoczesnymi technologiami, w tym komunikacyjnymi. Fakt powołania spółki zależnej wyspecjalizowanej w LoRaWAN w Japonii potwierdza, że prezentowana technologia wireless stanowi dla wielu projektów bardziej atrakcyjne medium jak transmisja z wykorzystaniem ogólnodostępnych sieci komórkowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas>>

bottom of page